22 Ocak 2009 Perşembe

canım: | my dear:

sevgili önemli akademisyen,

size yazdığım e-postalarda
minnettarlığımın, alçakgönüllülüğümün,
(hımbıllığımın), umutvarlığımın,
samimiyetimin, istekliliğimin
haddi hududu yok.

dear prominent academician,

while i'm e-mailing to you,

i have no limits,
in gratefulness, in modesty,
(in slackness), in hopefulness,
in sincerity, and in willingness.

Hiç yorum yok: