21 Ocak 2009 Çarşamba

biricik uzaktaki profesör! | my beloved faraway professor!

yazıştığım akademisyenler arasında en çok sizi seviyorum, hatta görüşüp danıştıklarımdan, hatta tez jürimdekilerden bile çok seviyorum. diğerlerine yalan söyledim, bana siz lazımsınız, siz büyüksünüz, önemlisiniz...

aşkım, susun, cevap vermeyin, ya da verin, verin verin, o güzel cevabı, müsbet ya da menfi, yıllarca inbox'umun "doktora" adlı klasöründe taşıyacağım.

you are the most beloved, of all the academicians that i am currently corresponding with. i love you even more than the ones that i personally meet, even more than the ones that are in my thesis jury.. i lied to the others, you are the one that i need, you are huge;
prominent you are.


don't, my love, don't answer, or answer, yes please please answer. that beautiful answer, positive or negative, will be carried forever,
in the folder called "doktora",
in my e-mail inbox.

Hiç yorum yok: